UPS Серия

CSB Battery UPS Series

CSB батерии от UPS серията осигуряват най-добра производителност при бързи разряди. Тези батерии имат живот до 260 цикъла при 100% разряд в цикличен режим или до 5 години при подзаряд. Серията UPS на CSB е ново поколение бързо разрядни батерии за резервно захранване. Както всички CSB батерии те са високо ефективни, зареждаеми, необслужваеми, без изтичане на електролит.

UPS серията на CSB се използва главно в непрекъсваеми токозахранващи устройства – UPS при подзаряд. Може да се ползва за измервателна и фотографска техника, както и за различни играчки и хоби електроника при циклична употреба.

Техническа информация
Модел Номинално напрежение (V) Номинален капацитет (W/5 min) Тегло (kg) Обща височина (H) mm Височина (h) mm Дължина (L) mm Ширина (W) mm
UPS122406 12 240 1.45 98.3±1.0 94.0±1.0 151.0±2.0 51.0±1.0
UPS123606 12 360 1.97 98.3±1.0 94.0±1.0 151.0±2.0 51.0±1.0
UPS123607 12 360 2.00 98.3±1.0 94.0±1.0 151.0±2.0 51.0±1.0
UPS12460 12 460 2.45 98.3±1.0 94.0±1.0 151.0±2.0 65.0±1.0
UPS12580 12 580 2.75 101.0±1.0 94.0±1.0 151.0±2.0 65.0±1.0