MR Серия

1351922783

 

MR серията на MHB са “Front Terminal” батерии, специално предназначени за телекомуникационно оборудване и използване в 19“ шкафове. Включва оловно-киселинни капсуловани акумулаторни батерии с капацитет от 50 Ah до 180 Ah. Те са произведени с AGM (Absorbent Glass Mat) технология и приложението им може да бъде също в UPS системи, аварийно осветление, сигнално-охранителни системи, соларни системи. Батериите имат експлоатационен живот 10-12 години и отговарят всички международни стандарти – IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide, ISO 9001, ISO 14001, ISO18001.

Техническа информация