XHRL Серия

CSB Battery XHRL Series

CSB батерии от XHRL серия са високо ефективни, специално проектирани за високи разряди и са с експлоатационен живот 10-12 години в режим на подзаряд или до 260 цикъла при 100% разряд в циклична употреба. Използваната технология в тази серия гарантира по-голяма енергийна ефективност спрямо стандартни батерии в същия корпус. Както всички CSB батерии и XHRL серията са с дълъг живот на експлоатация, зареждаеми, без изтичане на електролит, високо надеждни са и не се нуждаят от поддръжка.

Основни приложения на XHRL серията на CSB:

  • Непрекъсваеми токозахранващи устройства – UPS
  • Системи за сигурност и пожарoизвестителни системи
  • Системи за аварийно осветление
  • Преносимо оборудванe
  • Електрически инструменти
  • Портативна апаратура
  • Измервателни уреди
Техническа информация
Модел Номинално напрежение (V) Номинален капацитет (W/15 min) Тегло (kg) Обща височина (H) mm Височина (h) mm Дължина (L) mm Ширина (W) mm
XHRL12360W 12 360 27.5 214.2±2.5 211.2±2.5 261.0±2.5 168.5±2.0
XHRL12410W 12 410 31 214.0±2.0 210.6±2.0 308.7±2.5 169.0±2.0
XHRL12475W 12 475 35.3 216.4±2.5 213.9±2.5 343.0±2.5 170.0±2.0
XHRL12620W 12 620 47.2 275.7±2.5 273.2±2.5 343.0±2.5 170.0±2.0