HRL Серия

CSB Battery HRL Series

Батерии CSB от HRL серия (High Rate Long Life) са високо ефективни оловно-киселинни акумулаторни батерии, разработени за високи разряди. Всички батерии от HRL серия са с експлоатационен живот 10-12 години в режим на подзаряд или повече от 260 цикъла при 100% разряд в циклична употреба. Акумулаторните батерии от HRL серия осигуряват по-високо отдаване на енергия спрямо стандартни батерии в същия корпус. Както всички продукти на CSB, батериите от HR серия притежават висока надеждност и ефективност, без нужда от обслужване.

Основни приложения на HRL серията на CSB:

  • Непрекъсваеми токозахранващи устройства – UPS
  • Системи за сигурност и пожарoизвестителни системи
  • Системи за аварийно осветление
  • Телекомуникационно оборудване
  • Преносимо оборудванe
  • Електрически инструменти
  • Портативна апаратура
  • Битови електоуреди – косачки, прахосмукачки и др.
  • Соларни системи
  • Измервателни уреди
Техническа информация
Модел Номинално напрежение (V) Номинален капацитет (W/15 min) Тегло (kg) Обща височина (H) mm Височина (h) mm Дължина (L) mm Ширина (W) mm
HRL634W 6 34 1.32 98.3±1.0 94.0±1.0 151.0±2.0 34.0±1.0
HRL1210W 12 10 1.1 70.0±1.0 64.0±1.0 178.0±2.0 34.0±1.0
HRL1223W 12 23 2.1 106.0±1.5 101.8±1.5 90.0±1.0 70.0±1.0
HRL1234W 12 34 2.56 98.3±1.0 94.0±1.0 151.0±2.0 65.0±1.0
HRL1280W 12 80 6.8 167.0±2.0 160.0±2.0 181.0±2.0 76.2±1.0
HRL12110W 12 110 9.9 175.0±2.0 165.5±2.0 166.0±2.0 125.0±1.5
HRL12150W 12 150 11.75 172.0±2.0 148.5±2.0 195.6±2.0 130.0±1.5
HRL12200W 12 200 17.3 207.3±2.5 202.3±2.5 228.0±2.5 138.4±1.5
HRL12280W 12 280 25.8 214.2±2.5 211.2±2.5 261.0±2.5 168.5±2.0
HRL12330W 12 330 29.6 214.3±2.5 211.3±2.5 308.7±2.5 169.0±2.0
HRL12390W 12 390 33.0 217.6±2.5 214.6±2.5 342.0±2.5 170.0±2.0
HRL12500W 12 500 45.7 277.7±2.5 274.7±2.5 343.0±2.5 170.0±2.0
HRL12540W 12 540 43.9 275.7±2.5 273.2±2.5 343.0±2.5 170.0±2.0