Контакти

1330 София, България
бул. “Акад. Иван Гешов” 2Е
Бизнес център “Сердика”, сграда 2, офис 011
тел.: 02/421 76 31, 421 76 32
факс: 02/421 76 33
E-mail: office@gerobat.com